आयोजना चक्र

आयोजना चक्र

पहिलो र दोस्रो ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाबाट प्राप्त अनुभवहरूका आधारमा समितिले ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ सुधार आयोजना अन्तर्गत नयाँ आयोजना चक्रको तर्जुमा गरेको छ, भौगोलिक अवस्थिति, प्रविधि र समुदायको प्रकारले निर्भर गर्ने भए तापनि यसको समयावधि २४ महिनाभन्दा लामो हुँदैन ।

 

पूर्व विकास चरण (३६ महिना)

सहयोगी संस्था पहिचान र छनोट

 •  D-WASH-CC मार्फत् आयोजना प्राथमिकीकरण र समुदायको माग
 •  सहयोगी संस्थालाई प्रस्ताव तयारीका लागि अभिमुखीकरण/तालिम
 •  सेवामूलक संस्था/व्यक्तिलाई आयोजना र आयोजना स्थलको मूल्याङ्कन सम्बन्धी अभमिुखीकरण/तालिम
 •  समुदायलाई प्राविधिक र आयोजना सञ्चालन सहयोगका लागि सहयोगी संस्थाहरूसँग विकास चरणको सम्झौता

 

विकास चरण (६८ महिना)

 •  सहयोगी संस्थाका कर्मचारीहरूलाई आयोजना सम्बन्धी अभिमुखीकरण
 •  सामाजिक परिचालन, वैधानिक संस्था (खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समूह/समिति) को स्थापना तथा स्थानीय निकायसँग समन्वय
 •  सामुदायिक कार्ययोजना (CaAP) तयारी केही कार्ययोजनाहरूको कार्यान्वयन
 •  विस्तृत अध्ययन, सर्भेक्षण, आयोजनाको प्रारूप तयारी र लागत अनुमान
 •  समुदायको नगद योगदान तथा सञ्चालन तथा मर्मत सम्भार कोष संकलन र व्यवस्थापन
 •  खुल्ला दिसामुक्त अभियानका लागि गाविसलाई आंशिक
 •  कोष निकासा तथा अभियानको थालनी
 •  प्रस्ताव तयारी तथा कोष समिति, समुदाय र सहयोगी संस्थाबीच कार्यान्वयन चरणका लागि त्रिपक्षीय सम्झौता

 

कार्यान्वयन चरण (१० – १२ महिना)

 •  सामुदायिक कार्ययोजना प्रारम्भ, खासगरी आयोजनाहरूको निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित
 •  घरायसी तथा संस्थागत चर्पीहरूको निर्माण कार्यको निरन्तरता
 •  मर्मत सम्भार कोषको स्थापना
 •  पानी भर्दा बचत भएको महिलाहरूको समयलाई उत्पादनशील कार्यमा उपयोग गर्नका लागि जीविका कार्यक्रमको थालनी
 •  खुल्ला दिसामुक्त अभियानको निरन्तरता र अभियान सञ्चालनका लागि गाविसलाई अन्तिम किस्ता प्रदान
 •  आयोजनाको पारदर्शिता र दिगोपनाका लागि कार्ययोजना तयारी (जागरण कार्यक्रम)
 •  कार्यान्वयन पछिको चरणका लागि प्रस्ताव तथा करार सम्झौता

 

कार्यान्वयनपछिको चरण (२४ महिना)

 •  दिगोपनाका दृष्टिकोणबाट प्राविधिक, सामाजिक र मर्मत सम्भार सहितको सामुदायिक व्यवस्थापन पक्षको नियमित अनुगमन
 •  सहयोगी निकायद्वारा आयोजना/समुदायको अनुगमन भ्रमण तथा प्राविधिक सहयोग
 •  वैकल्पिक सूचकहरूका माध्यमबाट समुदायको खानेपानी गुणस्तरको अनुगमन
 •  खुल्ला दिसामुक्त अवस्थापछिका क्रियाकलापहरू (Post ODF Activities) सञ्चालन
 •  स्थानीय सरकार र कोष समिति समक्ष प्रतिवेदन