संस्थागत संरचना

कार्यसमितिले तय गरेका नीति तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनका लागि कार्यकारी निर्देशकको नेतृत्वमा ४८ जना (कार्यकारी, पेशागत र सहयोगी) कर्मचारीहरू रहेका छन्, जुन यस प्रकार छ :